Въпроси и отговори

 • Кои сме ние и какво предлагаме?
 • "КРЕДИТ ИНС" АД успешно работи в областта на кредитирането, като предлага разнообразни по вид финансови продукти. Потребителските ни кредити обхващащи суми до 1500 (хиляда и петстотин) лева са базирани на изцяло облекчена процедура за кандидатстване, като спестяваме на клиентите си посещения в офис, дълго чакане за одобрение и попълване на излишни документи.

 • Какви са услугите, които предлагаме?
  • Професионално и етично отношение към клиента;
  • Прозрачни условия за предлаганите продукти;
  • Лесен начин за кандидатстване и одобрение до 20 мин.;
  • Предварителна и пълна информация за размера на лихвите;
  • Самостоятелен избор на срок за погасяване на кредита;
  • Без начисляване на скрити такси и комисионни;
  • Възможност за рефинансиране на отпуснатите суми по кредита;
  • Отстъпки и промоции за всички наши лоялни клиенти;
 • Какви са условията за кандидатстване?
 • Всички лица навърши 18 годишна възраст, които са се осигурявали последните 12 /дванадесет/ месеца преди датата на кандидатстване, получават постоянни ежемесечни доходи в различните им форми и не са вписани в Централния кредитен регистър воден към БНБ, като неизрядни платци.

 • Как мога да кандидатствам за получаване на кредит?
 • Кандидатстването за предлаганите от нас кредити в размер до 1500 (хиляда и петстотин) лева е изцяло чрез интернет, без посредници или необходимост за посещение на наш офис. Това, което е нужно е бъде избран вида на кредита, срока, за който ще се ползва и да бъде потвърден с натискане на бутона „Вземи кредит сега”. Ще бъдете препратени към форма за кандидатстване, където следва да въведете личните си данни, актуален e-mail адрес и да натиснете бутон „Потвърди”. След получаването на данните Ви е възможно наш служител да се свърже с Вас за уточняване на заявката или в случай, че има нужда от допълнителна информация. В срок до 20 (двадесет) минути на посочения e-mail ще получите одобрение или отказ за желания кредит. В случай, че сте одобрен ще Ви изпратим линк с Договор за кредит, с който следва да се запознаете и да се съгласите. След като получим съгласието Ви и с оглед избрания от Вас начин ще Ви преведем желаната сума.

 • Как мога да подпиша договора си?
 • Договорът за кредит се сключва онлайн във формата на електронен документ и правоотношението се реализира при спазване на изискванията на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (ЗПФУР), Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП). Процедурата е максимално улеснена. След като бъде подадена заявка за отпускане на кредит служителите ни я обработват за минути и в случай на одобрение изпращаме договор по посочената от Вас електронна поща. След съгласяване с условията по договора чрез изпратения линк той става легален и обвързващ.

 • Как мога да получа парите си?
 • Веднага след одобрението на кредита ние изпращаме съобщение до партньора ни ИЗИПЕЙ АД, с което ги уведомяваме, че паричните средства са преведени във Ваша полза. В рамките на 15 минути след подписване на договора можете да получите сумата във всеки един техен офис в страната само срешу лична карта.  

 • Как да върна кредита?
 • Кредита може да бъде върнат във всеки един клон на Изипей АД  с плащане в полза на КРЕДИТ ИНС АД чрез посочване на ЕГН на кредитополучателя. Задълженията могат да бъдат погасени и на всяко едно устройство на CASHTERMINAL в страната. В случай, че предпочитате банков превод може да направите плащане по банков път в следната банкова сметка: IBAN: BG45UNCR70001521684432, BIC: UNCRBGSF в УниКредит Булбанк АД.

 • Дължа ли такси и мога ли да погася предсрочно по възможност взетият от мен кредит?
 • Всеки един може да погаси предсрочно взетия кредит, като затова не се плащат допълнителни такси или комисионни и лихвата по съответния кредит се призчислява само за периода за който е ползван кредита.

 • Имам ли възможност при затруднения с плащанията да рефинасирам кредита?
 • В случай, че възникнат затруднения за връщане на отпуснатия Ви кредит в срок не се колебайте да ни потърсите на тел. 0700 20 121, за да обсъдите причините довели до затруднението. Нашите сътрудници ще Ви предложат алтернативен вариант да избегнете просрочване на кредита, като е възможно при основателни причини да внесете единствено дължимата за месеца лихва, като договора Ви за останалата сума да бъде подновен за нов едномесечен период при същите условия.

 • Какво става ако не върна кредита в срок?
 • В случай, че не върнете кредита в срок, ще бъдем принудени да Ви начислим законна лихва съгласно действащото законодателство в страната. Вашата некоректност ще бъде отразена от "КРЕДИТ ИНС" АД в Централния кредитен регистър към БНБ, което от своя страна ще доведе до влошаване на кредитното Ви досие и невъзможност да ползвате в бъдеще финансови продукти от други кредитни и финансови институции. Ще бъдем принудени също така да ползваме услугите на фирми за извънсъдебно събиране на вземания и на адвокатски услуги за удовлетворяването им по съдебен ред, което многократно ще увеличи размера на задължението Ви.

СУМА
200
лева
СРОК
3
месеци
ГПР:
49.7%
Месечна вноска:
72.67 лв.
Сума за връщане:
218 лв.
Дата на връщане:
21.1.2022 г.
вземи кредит сега