Бързи кредити до заплата

Същност на бързите кредити до заплата

Бързи кредити до заплата 1 Бързите кредити до заплата са вид финансиране, предназначен за покриване на специални нужди и потребности на съвременния работещ човек. Обичайно от бързите кредити до заплата се възползват хора с ниски или средни доходи. За какви ситуации са предвидени бързите кредити до заплата? Най-често хората опират до бързите кредити до заплата, когато плащането от работодателя им се забави или пък възникнат някакви непредвидени разходи, които трябва да бъдат покрити веднага. Бързите кредити до заплата са един чудесен начин за покриване на текущите разходи и възможно най-лесно и безпрепятствено излизане от моментни затруднения във финансов план.

Бързи кредити до заплата – основни предимства

Бързи кредити до заплата 2 Бързите кредити до заплата носят множество и разнообразни предимства на потребителите. Започвайки от невероятно кратките процедури по кандидатстване и одобрение за бързите кредити до заплата, и стигайки до голямата гъвкавост по отношение на изплащането им и свободата да бъдат използвани за абсолютно всякакъв тип разходи и плащания. Нека в следващите редове да научим малко повече за ползите от бързите кредити до заплата:

 1. Бързи кредити до заплата: максимално опростена процедура за кандидатстване – потребителите, кандидатстващи за бързи кредити до заплата, търсят просто допълнително финансиране, което да им послужи за текущите разходи и след това да бъде върнато в най-кратки срокове. В този смисъл те със сигурност не биха искали да се занимават със стандартните банкови процедури, включващи чакане по гишета и попълване на безкрайни поредици от документи. Бързите кредити до заплата са идеалният начин за тях да избегнат подобни неудобства. В повечето случаи единствените документи, които трябва да представите при кандидатстване за бърз кредит до заплата, са вашата лична карта и трудов договор. Оттам нататък се задейства процедурата по одобрение за бърз кредит до заплата и малко след това ще можете да получите пълната сума пари в брой.
 2. Бързи кредити до заплата: бързина – също идваща вследствие на опростените процедури по кандидатстване и одобрение за бързите кредити до заплата. Когато става въпрос за бързи кредити до заплата, е възможно да получите необходимите ви пари в рамките на 1 час след кандидатстване. Чудите се как е възможно това? Фирмите за бързи кредити до заплата са си изградили системи, които действат навременно и безупречно. Реално е необходим по-малко от половин час, за да се прегледа вашата кандидатура и да бъдете одобрени за получаване на бърз кредит до заплата. Следва обаждане на служител по телефона и, ако всички стъпки, свързани със споразумението между двете страни са изпълнени, вие незабавно ще получите пълния размер на бързия кредит до заплата.
 3. Бързи кредити до заплата: гъвкавост – бързите кредити до заплата са изключително гъвкави по отношение на сроковете и възможностите за тяхното изплащане. Като цяло въпросните срокове и възможности за изплащане на бързите кредити до заплата са съобразени с нуждите на потребителите. Ако например става въпрос за малка сума, която ще бъде използвана за текущо плащане или някакви моментни разходи, тя може да бъде върната и в рамките на ня колко дни. А в случай, че бързият кредит до заплата е нужен на потребителя за по-дълъг срок от време, то изплащането му е възможно да става постепенно, под формата на няколко отделни вноски. И не на последно място, при възникване на проблем с изплащането или непредвидена ситуация, пред клиентът винаги стои възможността да се свърже със съответната фирма за бързи кредити до заплата и да обясни какво му се е случило. След това двете страни заедно ще съставят алтернативен вариант за изплащане на бързия кредит до заплата с цел да бъде избегнато просрочване на задължението.
 4. Бързи кредити до заплата: достъпност – за разлика от стандартните банкови заеми, бързите кредити до заплата са изключително достъпни и за хората от малките населени места. Това се дължи на факта, че офисите на фирмите за бързи кредити до заплата покриват сравнително равномерно различните региони в нашата страна. В повечето случаи са налични и партньорски мрежи, позволяващи услугата „бърз кредит до заплата“ да бъде използвана практически навсякъде. А да не говорим за факта, че обикновено за бърз кредит до заплата човек може да кандидатства изцяло онлайн, без въобще да е необходимо да излиза от дома си. Достъпността е много важна характеристика на бързите кредити до заплата, като се има предвид, че сред основните потребители на подобна услуга спадат хората с ниски и средни доходи, живеещи в малките населени места. На практика бързите кредити до заплата са единственото удобно решение за тази група потребители при наличие на спешна нужда от допълнителни финанси. Защото кандидатстването за стандартен банков заем при тях неизменно ще е свързано с пътуване до друг град, което носи със себе си повече разходи на време и средства.
 5. Бързи кредити до заплата: възможност за вземане на малки суми – неслучайно бързите кредити до заплата често се определят като микрозаеми. Бързите кредити до заплата дават възможност на потребителя да кандидатства дори за малка сума в рамките на 100-200 лева, която след това да бъде върната в рамките на няколко дни. Със сигурност подобна възможност не съществува, когато става въпрос за стандартните банкови заеми. Ако например отидете в банка с желанието да кандидатствате за толкова малък заем, по всяка вероятност това ще ви бъде отказано. Или пък в някои случаи банковите служители могат да се опитат да ви убедят да вземете по-голяма сума, което на практика за вас ще означава повече разходи за лихви и по-дълго изплащане на задължението.
 6. Бързи кредити до заплата: свобода на използване – и не на последно място, бързите кредити до заплата могат да бъдат използвани за абсолютно всякакви разходи и плащания на потребителя. При бързите кредити до заплата ги няма ограниченията, съществуващи например при вземане на ипотечни заеми или такива за кола. Стига да спазвате условията по договора, свързани с изплащането на бързия кредит до заплата, за съответната фирма е без значение за какво ще ви послужат парите. Дали ще ги вложите в някаква инвестиция или пък с тях ще покриете текущите си разходи – изборът е изцяло ваш.

Как да изберем фирма за бързи кредити до заплата?

Бързи кредити до заплата 3 Бързите кредити до заплата стават все по-популярни и често използвани у нас през последните години. В този смисъл и пазарът на услугата „бързи кредити до заплата“ се разширява значително, като тече процес на непрекъснато навлизане на нови фирми в бранша. Това е както възможност, така и предизвикателство за потребителя. От една страна, той ще може да избере фирмата за бързи кредити до заплата, чиито условия отговарят най-добре на неговите лични нужди и предпочитания. От друга обаче, има голям риск да попадне на не особено коректна компания за бързи кредити до заплата. Ето какво трябва да имате предвид при избора на фирма за бързи кредити до заплата: 

 • уверете се в нейната легитимност – това трябва да е първото нещо, което правите, когато става въпрос за избор на фирма за бързи кредити до заплата. Все пак е добре да сте сигурни, че не става въпрос за измамническа организация или за такава, която е възможно да злоупотреби с вашите лични дани. Какво се разбира под „легитимност“ на фирма за бързи кредити до заплата? Това означава съответната фирма за бързи кредити до заплата да притежава регистрация по Закона за кредитните институции за извършване на услугата „бързи кредити до заплата“, както и нужното удостоверение от Българска народна банка (БНБ). В допълнение, трябва да бъде приложено и удостоверение за „Администратор на личните данни“ към Комисията за защита на личните данни. Обикновено надеждните фирми за бързи кредити до заплата публикуват данните за въпросните документи в своите сайтове.
 • прегледайте цялата налична информация – в случая става въпрос за условията за отпускане на бързия кредит до заплата. Тук отново колкото повече информация присъства в официалния сайт на фирмата за бързи кредити до заплата, толкова по-добре говори това за самата фирма. Хубаво е например да бъде упоменато какви документи и гаранции се изискват при кандидатстване за бързия кредит до заплата, колко време трае процедурата по одобрение, дали за нея се плащат определени такси и комисионни и как стоят нещата с дължимите лихви и възможностите за рефинансиране на бързия кредит до заплата при нужда. И не на последно място, трябва да има посочен телефон или някакъв друг начин за контакт с фирмата за бързи кредити до заплата, който може да се използва при допълнителни въпроси от страна на потребителя.
 • изберете максимално опростената процедура за кандидатстване – когато става въпрос за бързи кредити до заплата, процедурата за кандидатстване трябва да е максимално опростена и да не отнема дълъг период от време. Все пак ако имахте време и желание да се занимавате с изготвяне на куп документи, щяхте да се насочите към стандартен банков заем, нали така? Щом сте прибегнали до опцията „бърз кредит до заплата“, най-вероятно парите ви трябват спешно и не можете да си позволите подобни забавяния във времето. Така че заложете на фирми за бързи кредити до заплата, предлагащи лесна, опростена и удобна за потребителите процедура за кандидатстване и одобрение. В това отношение можете да намерите много добри опции, включително и такива, при които за вземане на бърз кредит до заплата се изисква само и единствено личната карта като необходим документ.
 • избягвайте допълнителните такси и комисионни – от ваш интерес като потребител е целият процес, свързан с вземането на бърз кредит до заплата, да е съпроводен с възможно най-малко допълнителни такси и комисионни. В момента на пазара има на практика стотици фирми, предлагащи услугата „бърз кредит до заплата“, така че със сигурност можете да направите максимално изгоден за вас избор. Някои фирми за бързи кредити до заплата например изискват от своите клиенти предварителна такса за кандидатстване. Макар и тази такса за кандидатстване за бърз кредит до заплата да е минимална, вие няма защо да се примирявате с нея. Особено при положение, че със съвсем малко усилия ще открите компания за бързи кредити до заплата, която няма да ви кара да плащате подобна такса. Запомнете – с колкото по-ниски разходи за вас е свързан процесът на вземане на бърз кредит до заплата, толкова по-добре.
 • огледайте се за промоции и отстъпки – да, и фирмите за бързи кредити до заплата правят най-различни промоции, изразяващи се в по-добри и изгодни за потребителя условия. Просто трябва да изберете точната фирма за бързи кредити до заплата в подходящото време. А в случай, че и занапред ще ви се налага да прибягвате до услугата „бързи кредити до заплата“, можете да потърсите фирма, предлагаща отстъпки за своите лоялни клиенти. Обикновено подобни отстъпки се увеличават с всеки следващ бърз кредит до заплата, взет от съответната фирма.

Няколко съвета при вземане на бърз кредит до заплата

Бързи кредити до заплата 4 Освен процеса по избор на фирма за бърз кредит до заплата, който вече обсъдихме достатъчно подробно, има и още няколко неща, на които е добре да обърнете внимание при вземането на бърз кредит до заплата. Те са свързани с договарянето на възможно най-добри за вас условия по бързия кредит до заплата, както и изграждането на полезни финансови навици в периода на изплащането му. Ето основните съвети, които можем да ви дадем относно бързите кредити до заплата:

 • договаряйте условията спрямо собствените си нужди – някои на пръв поглед дребни детайли в договора за бърз кредит до заплата могат да се окажат много важни за вас. Един от тях например са датите, на които трябва да се изплащат редовните вноски по бързия кредит до заплата. При всички случаи е добре въпросните дати да бъдат съобразени с това кога получавате своите заплати или друг вид доходи. Това ще ви спести доста главоболия в процеса на изплащане на бързия кредит до заплата.
 • съобразете разходите си с изплащането на бързия кредит до заплата – действително по време на периода на изплащане на бързия кредит до заплата, останалите ви разходи до голяма степен трябва да бъдат съобразени с вноските, които се налага да правите. Все пак коректното и навременно изплащане на вноските по бързия кредит до заплата е на първо място, нали така? В тази връзка бихме ви посъветвали при получаване на редовния си доход, най-напред да си отделите необходимите пари за следващата вноска по вашия бърз кредит до заплата и едва след това да преминете към останалите разходи и харчове. Така ще си осигурите пълно спокойствие и ще избегнете наличието на проблеми и непредвидени ситуации при изплащането на бързия кредит до заплата.
 • потърсете източници на допълнителни доходи – ако имате такава възможност, би било добре да си намерите и източници на допълнителни доходи за периода на изплащане на бързия кредит до заплата. Разбира се, в случая съвсем не става въпрос за започване на втора работа или подобни драстични стъпки, които изцяло ще променят графика и ежедневието ви. Допълнителните доходи могат да са свързани например с фрийлансърство, реализиране на лични проекти, отдаване под наем на помещение, което не се използва от вас и т.н. По този начин ще внесете в съзнанието си допълнителна доза спокойствие и увереност, че всичко с изплащането на бързия кредит до заплата е наред.

Най-често допускани грешки при вземането на бързи кредити до заплата

Бързи кредити до заплата 5 И след като изведохме на преден план добрите практики при вземане на бърз кредит до заплата, е време да посочим и лошите такива. Така всеки потребител ще може да си направи съответните заключения за това какво е добре да прави и какво не при вземане на бърз кредит до заплата. Ето най-често допусканите грешки във връзка с бързите кредити до заплата:

 • прекалено голяма сума – на първо място, когато кандидатствате за бърз кредит до заплата, трябва да имате предвид сумата на съответния заем. И по-точно дали вашите финансови възможности ви позволяват да върнете тази сума заедно с всички договорени лихви по бързия кредит до заплата в необходимия срок. Ако отговорът е по-скоро отрицателен, то задължително намалете сумата на бързия кредит до заплата, за който кандидатствате. В противен случай можете да си създадете значителни проблеми и главоболия впоследствие. Така или иначе бързият кредит до заплата е много по-гъвкав в това отношение отколкото стандартните банкови заеми, при които има определени минимуми във връзка с отпусканата сума (с други думи, няма как да поискате от банка микрозаем от порядъка на 100-200 лева.
 • бързия кредит до заплата като средство за повишаване на жизнения стандарт - истината е, че редица хора възприемат бързия кредит до заплата като точно такова средство, но това е една огромна грешка. Бързият кредит до заплата сам по себе си няма как да доведе до трайно повишаване на жизнения стандарт на човека. Приложенията на бързия кредит до заплата са по-скоро свързани с покриване на текущи разходи или специални нужди в личен и професионален план. Така че възприемайте бързия кредит до заплата като възможност да преодолеете временни финансови затруднения или пък да реализирате инвестиция с цел получаване на някакви бъдещи доходи. Със сигурност обаче той не е метод, чрез който можете да си осигурите живот като по филмите.

Защо бързите кредити до заплата на Кредит Инс са най-добрият избор за вас?

Бързи кредити до заплата 6 Кредит Инс е финансова институция, чиято основна цел е да задоволи потребностите на хората, нуждаещи се спешно от свежи парични средства. По отношение на услугата „бърз кредит до заплата“, Кредит Инс предлага разнообразни и иновативни решения, както и качествено и коректно обслужване на своите клиенти. Ето основните ценности на Кредит Инс, правещи я най-добрият избор за потребителите, когато става въпрос за вземане на бърз кредит до заплата:

 1. Коректност и прозрачност – може да се каже, че това е най-важното за постигане на една качествена и надеждна услуга, свързана с отпускането на бързи кредити до заплата. В какво се изразява тази коректност и прозрачност? Вземайки бърз кредит до заплата от Кредит Инс, вие можете да бъдете сигурни, че предоставяната от нас услуга ще отговаря напълно на описаните в договора условия. Няма нужда да се притеснявате от последващо възникване на някакви скрити такси и комисионни, за които не сте били предупредени. В допълнение, взетият от вас бърз кредит до заплата е възможно да бъде погасен предсрочно, като в такъв случай лихвата по него се преизчислява само за периода, в който бързият кредит до заплата е използван.
 2. Комуникация и приятелско отношение – ние държим на добрата комуникация и приятелските отношения с всички наши клиенти. В този смисъл винаги, когато се появят някакви затруднения или извънредни ситуации, оказващи влияние върху процеса по изплащане на взетия бърз кредит до заплата, не се колебайте веднага да се свържете с нас. Служителите ни ще подходят с разбиране и приятелско отношение към вас и ще ви предложат алтернативен вариант за избягване просрочването на бързия кредит до заплата. В определени случаи е възможно дори да внесете единствено дължимата за месеца лихва, а договорът ви за останалата сума от бързия кредит до заплата да бъде подновен за нов едномесечен период при същите условия.
 3. Отговорност – един от основните принципи на работещите в Кредит Инс е да носят отговорност за собствените си действия. В този смисъл фирмата винаги ще се стреми да ви предоставя обслужване на най-високо ниво, задоволяващо вашите нужди и потребности. А ако случайно бъде направена някаква грешка или пропуск от наша страна, можете моментално да се свържете с нас. Независимо дали става въпрос за преведена сума пари, дължими лихви и такси, както и други елементи от бързия кредит до заплата. Грешката ще бъде поправена в най-кратки срокове, а вие ще получите извинение (в някои случаи дори и компенсация) от нашия екип.
 4. Лоялност – и не на последно място, ние отговаряме на лоялността на нашите клиенти със същата лоялност и ангажираност към тях. Доказателство за това са специалните отстъпки и промоции, които предоставяме на верните си клиенти. Тези отстъпки и промоции осигуряват значително по-изгодни условия и спестени разходи за тях. В допълнение, те се увеличават с всеки следващ взет бърз кредит до заплата от Кредит Инс.

Изберете предоставяната от Кредит Инс услуга „бърз кредит до заплата“ и ще получите коректност, приятелско отношение, разбиране и ангажираност към вашите лични проблеми, нужди и предпочитания.

Бързи кредити до заплата

Същност на бързите кредити до заплата

Бързи кредити до заплата – основни предимства

Как да изберем фирма за бързи кредити до заплата?

Няколко съвета при вземане на бърз кредит до заплата

Най-често допускани грешки при вземането на бързи кредити до заплата

Защо бързите кредити до заплата на Кредит Инс са най-добрият избор за вас?

СУМА
200
лева
СРОК
3
месеци
ГПР:
49.7%
Месечна вноска:
72.67 лв.
Сума за връщане:
218 лв.
Дата на връщане:
27.4.2018 г.
вземи кредит сега