За нас

"КРЕДИТ ИНС" АД е търговско дружество регистрирано, като финансова институция по смисъла на чл. 3, ал. 1 т.3 от Закона за кредитните институции. Дружеството притежава удостоверение от Българска народна банка (БНБ) с No BG R00288, както и удостоверение No 360363 за АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ воден към регистъра към Комисията за защита на личните данни.

Основната дейност на "КРЕДИТ ИНС" АД е отпускане на краткосрочни потребителски заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. Целта ни е постигането на бързо популяризиране в областта на кредитирането и допринасяне за социалното развитие на клиентите ни давайки възможност на икономически активни хора да подобрят живота си.

Екипът на дружеството се стреми да изгради надеждна и добре позната финансова институция, която предлага разнообразни и иновативни финансови решения и първокласно обслужване нашите клиенти залагайки на няколко основни ценности:

  • АНГАЖИРАНОСТ: Работим усърдно, за да постигнем отлични резултати в сферата на услугите които предлагаме;
  • ПОЧТЕННОСТ: Правим това, което е правилно;
  • РАБОТА В ЕКИП: Работим заедно за постигането на една цел;
  • ОТГОВОРНОСТ: Поемаме изцяло отговорността за нашите действия
  • ДОСТОЙНСТВО: Държим на взаимно уважение с нашите клиенти;
  • ПРОЗРАЧНОСТ: Работим ясно и етично;
  • КОМУНИКАЦИЯ: Държим на открити и приятелски отношения

Наши партньори, като доставчик на платежни услуги съгласно чл. 3, ал. 1, т.3 от Закона за платежни услуги и платежни системи (ЗПУПС) са "ИЗИПЕЙ" АД и "Ипей" АД.

СУМА
200
лева
СРОК
3
месеци
ГПР:
49.7%
Месечна вноска:
72.67 лв.
Сума за връщане:
218 лв.
Дата на връщане:
21.1.2022 г.
вземи кредит сега